Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Α’ Λυκείου

Η πρώτη τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Συγκεκριμένα οι μαθητές:

  • καλούνται να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις. Στο φροντιστήριο με τα τακτικά διαγωνίσματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.
  • στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προαπαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
  • εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού.  Με τα συνεχή δεδομένα από τα τεστ και τα διαγωνίσματα συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Χημεία

Πρόγραμμα σπουδών Β’ Λυκείου

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής ουσιαστικά κάνει την πρώτη κίνηση σταδιοδρομίας. Σε αυτή την τάξη μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες:

  • συστηματοποιείται και τελειοποιείται η συνθετική ικανότητα του μαθητή.
  • ο υποψήφιος οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
  • τα εγχειρίδια του φροντιστηρίου, οι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε τμήματος σημειώσεις και παραδόσεις είναι τα μέσα για την επίτευξη του στόχου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
Αρχαία Γνωστό

Αρχαία Άγνωστο

Μαθηματικά

Φυσική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Χημεία

Πρόγραμμα σπουδών Γ’ Λυκείου

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος είναι:

  • η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης.
  • να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα.
  • ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις.
  • ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων

3 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Προσανατολισμού

Ιστορία Προσανατολισμού

Μαθήματα Επιλογής

(Λατινικά Προσανατολισμού)

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Μαθήματα Επιλογής

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Βιολογία Προσανατολισμού

Υποχρεωτικά μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Α.Ε.Π.Π.

Μαθήματα Επιλογής

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Βιολογία Γενικής Παιδείας